23 października 2014

Proama partnerem akcji Bezpieczny, bo widoczny

Dzisiaj - konferencją prasową w siedzibie Komendy Głównej Policji – rozpoczęła się kampania społeczna: "Bezpieczny, bo widoczny", której celem jest promowanie noszenia odblasków przez pieszych, szczególnie dzieci.

Proama jako firma ubezpieczeniowa popiera noszenie odblasków przez pieszych, gdyż mają one wpływ na bezpieczeństwo i bezszkodową jazdę. Odblask na ubraniu pieszego pozwala kierowcy na wcześniejsze zauważenie go na drodze i podjęcie odpowiedniej reakcji - często jest to szansa na uniknięcie wypadku.

Noszenie odblasków przez pieszych za niezbędne uważają również klienci Proama –75% kierowców, którzy odpowiedzieli na ankietę Proama uważa, że piesi powinni nosić odblaski po zmroku nie tylko w terenie zabudowanym.

- Z badania Proama wynika, że 95% kierowców było zmuszonych do gwałtownego hamowania lub niebezpiecznego omijania pieszego, który nie miał na sobie elementu odblaskowego, a 23% zetknęło się z tym problemem w mieście. Jednocześnie kierowcy, którzy wypełnili ankietę Proama, częściej dbają o to, by elementy odblaskowe nosiły dzieci (78%) a rzadziej sami z nich korzystają (tylko 65%). Jednocześnie aż 88% z nich wozi kamizelkę odblaskową w samochodzie – mówi Justyna Szafraniec, Dyrektor ds. PR w Proama.

Od 31 sierpnia br. noszenie odblasków przez pieszych po zmroku w terenie niezabudowanym jest obowiązkowe. Celem tego przepisu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Dzięki elementom odblaskowym kierowca ma szansę zauważyć pieszego już z odległości ponad 100 m i odpowiednio zareagować, by uniknąć wypadku.

Zgodnie z prawem odblasków nie muszą nosić piesi, poruszający się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla nich lub po chodniku (nawet poza terenem zabudowanym), czy w strefie zamieszkania, gdyż tam mają pierwszeństwo przed pojazdem i cała szerokość drogi jest do ich dyspozycji. Jednak Proama rekomenduje, by pieszy miał odblask przy sobie również w tych miejscach. Każdy, kto miał okazję jechać po zmroku, słabo oświetloną uliczką, wie, że pieszy ubrany na czarno, próbujący przejść na drugą stronę, jest widoczny w ostatniej chwili również w terenie zabudowanym.

Proama nie jest jedynym partnerem kampanii Bezpieczny, bo widoczny. Wspierają ją również firmy 3M i Bartek. Patronat nad kampanią objęły Komenda Główna Policji oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowa. Kampanię wspierają znane twarze, takie jak: Karolina Malinowska, Omenaa Mensah, Artur Chamski, Paulina Holtz, a także dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, które uważają, że odblaski i bezpieczeństwo są cool!

Kampania "Bezpieczny, bo widoczny" będzie realizowana w pierwszym etapie do końca czerwca 2015 roku. Osoby, które nie mają odblasków, a chciałyby je otrzymać, mogą je zamówić na stronie www.wrzucamnaluz.pl, a Proama wyśle je bezpłatnie na wskazany przez zamawiającego adres.

 Linki do spotów kampanii znajdują się tutaj:

http://youtu.be/OIODMFHX8RQ

http://youtu.be/TUQtAUW_Cj8

http://youtu.be/Mml4dB7IRpQ

http://youtu.be/FXHhYr1X77c

http://youtu.be/F6gndtrt-h0

http://youtu.be/GP_HuphFmp8