20 sierpnia 2014

Na przepięcia Proama

W minionym tygodniu ze skutkami gwałtownych burz musieli się zmagać mieszkańcy prawie całej Polski. Analizując skutki tego zjawiska atmosferycznego często zapominamy o setkach uszkodzonych, wskutek przepięcia, sprzętów AGD i RTV.

Jak pamiętamy z fizyki, pioruny bezpośrednio niszczą nasze urządzenia domowe za pośrednictwem wszelkiego rodzaju instalacji przewodowych. Jednak bezpośrednie trafienie pioruna w przewód, do którego podłączone jest urządzenie nie jest konieczne. Piorun wytwarza własne pole magnetyczne, a jeżeli w zasięgu tego pola znajdzie się jakakolwiek instalacja przewodowa, to zostanie w niej zaindukowane bardzo wysokie napięcie, często znacznie przekraczające wartość dopuszczalną dla danej instalacji i podłączonych do niej urządzeń. Piorun może więc "działać na odległość”. Nie musi uderzyć bezpośrednio w linię elektroenergetyczną lub inną sieć przewodową, żeby zniszczyć podłączone do niej urządzenia. Wystarczy, że do wyładowania dojdzie w pobliżu takiej sieci. W efekcie należy pamiętać, że podczas burzy, zagrożone są wszystkie urządzenia znajdujące się w odległości nawet do 1,5 - 2 km od miejsca uderzenia pioruna.

Jeśli chcemy ochronić przed przepięciem nasz sprzęt AGD, RTV a także domową instalację elektryczną, powinniśmy, podczas silnych i bliskich wyładowań atmosferycznych, odłączyć cały elektroniczny sprzęt od gniazdek i innych instalacji lub nawet odciąć dopływ prądu do domu lub mieszkania.

Jednak, z powodu opisanego wyżej oddziaływania pioruna na odległość, nawet najlepsze zabezpieczenie instalacji i sprzętów, może nas nie uchronić przed uszkodzeniami urządzeń RTV czy AGD. W związku z tym, warto rozważyć zakup ubezpieczenia mieszkaniowego posiadającego w zakresie ochrony ryzyko przepięcia dla ruchomości domowych i elementów stałych. Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama Dom zawiera w standardzie ryzyko uderzenia pioruna oraz ryzyko przepięcia, dzięki czemu w pełni chroni od skutków wyładowań atmosferycznych. Co równie istotne, Proama Dom obejmuje wszelkie szkody (niezależnie od przyczyny) spowodowane wystąpieniem napięcia prądu wyższego od znamionowego dla danego urządzenia, instalacji lub sieci. Są to „szkody przepięciowe”, będące efektem zarówno uderzenia pioruna, jak i nagłego spadku obciążenia sieci bądź zwarcia doziemnego w sieci.

Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama w standardowym zakresie ochrony obejmuje również np. odpowiedzialność cywilną za szkody związane z użytkowaniem nieruchomości czy też ryzyko dewastacji. Ubezpieczony może także liczyć na dodatkowe świadczenia, tj. zakwaterowanie zastępcze czy też pokrycie kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwania przyczyny szkody.

Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama