03 stycznia 2013

2012 w ubezpieczeniach majątkowych

Teaser 2012 w ubezpieczeniach majątkowych

Robert Sokołowski, Dyrektor Generalny, Proama: Miniony rok obfitował w wiele fascynujących wydarzeń w ubezpieczeniach majątkowych. Będą one miały wpływ na ten sektor również w kolejnych latach.

1. Największe wydarzenie - Talanx

Przebojem roku było wejście grupy Talanx, która przejęła trzy podmioty Wartę, HDI i Europę. W efekcie Talanx stał się drugą największą grupą ubezpieczeniową z 14% udziałem w rynku ubezpieczeń majątkowych.

Nowym trendem na rynku w mijającym roku była właśnie konsolidacja. W Polsce aktywnie działa ponad 40 firm ubezpieczeniowych, przy czym 5 największych grup, które i tak miały lwią część ubezpieczeń majątkowych, jeszcze zwiększyło swój udział - z 77% do 81%.

2. Najważniejsze dla branży - UFG

Największe znaczenie dla branży miało uruchomienie operacyjne bazy danych UFG, która obejmuje dane o wszystkich ubezpieczonych, polisach, sprawcach wypadków i wypłaconych odszkodowaniach. Dzięki temu będzie możliwa skuteczniejsza walka z wyłudzeniami i zmniejszy się częstość szkód. Z doświadczeń innych krajów wynika, że wdrażanie takich baz danych bardzo normalizuje rynek i poprawia jego dochodowość.

3. Najnowsze dla branży - agenci

2012 rok pokazał, że bardzo ważnym kanałem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, mimo rozwoju coraz nowocześniejszych rozwiązań internetowych i mobilnych, są nadal i pozostaną multiagenci, na których zwrócili uwagę niemal wszyscy ubezpieczyciele, co może się przerodzić w wojnę na prowizje. Wśród mulitagentów zaczęły powstawać duże grupy, które skupiają po kilkuset przedstawicieli. Jednocześnie agenci wyłączni coraz wyraźniej zostają marginalizowani i to nawet nie przez ubezpieczycieli, co przez zmieniające się wymagania Klientów, którzy chcą mieć wybór idąc do agenta.

4. Największe zaskoczenie - Groupama

Ta kategoria należy się Groupama, która miesiąc po oficjalnym starcie, ze względu na zaangażowanie ponad 2 mld euro w między innymi obligacje greckie, ogłosiła decyzję o wycofaniu się  z Polski. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i Proama, która sprzedała ponad 250 tys. polis w pierwszym roku działalności, ostatecznie znalazła się w Grupie Generali.

5. Najciekawsze - rebranding

Dwie czołowe i najdłużej działające na polskim rynku firmy – PZU i Warta –przeprowadziły rebranding, niemal w tym samym czasie. Zmiany właściciela i nazwy na Gothaer dokonało również PTU.

6. Największe wyzwanie w 2013 roku

W kolejnych latach wyzwaniem będzie utrzymanie dochodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych z 2011 i 2012 roku. Miniony rok był pozytywny dla ubezpieczeń komunikacyjnych z punktu widzenia szkodowości. Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2012 roku liczba zabitych w wypadkach drogowych spadła o 15 proc. (o 439 osób) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, a liczba wypadków o ponad 2 tys. – z ponad 29 tys. do ponad 27 tys. To dobra wiadomość dla ubezpieczycieli, ale również dla Polaków.

7. Najlepsze życzenia na 2013

Życzyłbym sobie i całemu sektorowi – aby w ferworze pracy, w tych bardzo ciekawych czasach, w dynamicznie zmieniającym się sektorze ubezpieczeń – znaleźć czas na relaks, odpoczynek i odrobinę dystansu.

 

 

Załączniki