24 maja 2018

Generali poprzez przejęcia w Słowenii i Polsce zwiększa swoją ekspansję w regionie CEE

Teaser Generali poprzez przejęcia w Słowenii i Polsce zwiększa swoją ekspansję w regionie CEE

·         Wykorzystanie wyjątkowych możliwości realizacji strategii Grupy Generali w Europie Środkowo-Wschodniej.

·         Wzmocnienie szczególnie portfela P&C i ubezpieczeń zdrowotnych, a także zarządzania aktywami klientów (stron trzecich).

 

Generali rozszerza swoją obecność w regionie CEE poprzez skuteczne działania w zakresie fuzji i przejęć w Słowenii i w Polsce. Jest to kolejny krok w strategii Grupy, zmierzającej do zwiększenia obecności na tym obszarze. W swojej strategii Grupa Generali określiła ten region jako jeden z kluczowych elementów wzrostu i strategiczny rynek dla wzmocnienia konkurencyjności i rentowności.

 

Jak powiedział Luciano Cirinà, dyrektor regionalny Austria, CEE & Russia i dyrektor generalny Generali CEE Holding: Obecnie jesteśmy już jednym z największych ubezpieczycieli na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, ale nadal postrzegamy ten region jako cel dla dalszego strategicznego wzrostu i inwestycji. Przejęcia w Słowenii i w Polsce pozwolą nam zrównoważyć i zdywersyfikować nasze portfele, kanały sprzedaży i obecność w regionie. Ponadto dzięki tym przejęciom działalność Grupy Generali w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji wzrośnie o około 7%, generując ponad 6,4 miliarda euro jeśli chodzi o przypis składki. Bieżące działania w zakresie fuzji i przejęć przyspieszą proces realizacji naszych strategicznych celów, związanych ze wzmacnianiem pozycji, w szczególności portfela P&C i ubezpieczeń zdrowotnych, a także zarządzania aktywami klientów.

 

Słowenia: Przejęcie Adriatic Slovenica daje Grupie GENERAli drugie miejsce na rynku

 

Generali CEE Holding BV i KD Group, finančna družba, dd w Słowenii zawarły umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, dd. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i organy ds. konkurencji.

 

Firma ubezpieczeniowa Adriatic Slovenica oferuje pełny pakiet ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych, na życie i produktów emerytalnych. Może się pochwalić ponad 1,7 miliona umów ubezpieczeniowych i 500 000 klientów. W 2017 r. wygenerowała przypis składki brutto w wysokości 304 mln euro. Zajmuje trzecie miejsce na rynku z udziałem w rynku wynoszącym prawie 15%. Adriatic Slovenica ma rozległą i zdywersyfikowaną sieć sprzedaży; łącznie 373 punktów sprzedaży w Słowenii. Ponadto przejęcie obejmuje spółkę zarządzającą funduszem inwestycyjnym KD Skladi, o aktywach przekraczających 750 mln euro. Fundusz ten zajmuje trzecie miejsce w Słowenii, z udziałem w rynku wynoszącym 20%, a także jest obecny w Chorwacji i Macedonii poprzez swoje jednostki zależne.

 

Jak powiedziała Vanja Hrovat, CEO Generali Zavarovalnica: Słowenia jest silnie rozwiniętym krajem w południowej części Europy Środkowej, który łączy zrównoważony i silny wzrost gospodarczy z obiecującymi perspektywami makroekonomicznymi. To przejęcie niesie za sobą duży potencjał. Pozwoli nam to wykorzystać możliwości cross-selling-u, aby dotrzeć do szerszej grupy klientów. Każdy klient skorzysta z wyjątkowej oferty sprzedaży, wiedzy branżowej i know-how w naszej Grupie. Adriatic Slovenica może się poszczycić znacznymi osiągnięciami w ciągu ostatnich lat. Bardzo się cieszę ze wspólnej pracy i dalszego rozwoju już istniejących usług na wysokim poziomie. Jestem pewna, że jeśli połączymy to, co w nas najlepsze, zapewnimy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla naszych klientów.

 

Generali działa w Słowenii od 1997 roku. Generali Zavarovalnica jest jednym z  największych ubezpieczycieli w kraju i wiodącą międzynarodową firmą w Słowenii. Jej przypis składki w 2017 r. wyniósł 98 mln euro.  Udział w rynku wynoszący 4,9% plasuje ją na 5. miejscu na słoweńskim rynku. Nabycie Adriatic Slovenica sprawi, że Generali Group będzie drugim co do wielkości ubezpieczycielem w kraju.

 

Polska: Generali zwiększa swoją obecność poprzez przejęcie spółek ConcordiI

 

Generali z powodzeniem zwiększa także swój zasięg dzięki ważnemu przejęciu w Polsce, która jest największym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Generali zawarło umowę o przejęcie pełnej kontroli nad polskim zakładem ubezpieczeń oferującym ubezpieczenia na życie Concordia Capital SA oraz zakładem ubezpieczeń Concordia Polska TUW, oferującym ubezpieczenia non-life, od niemieckich akcjonariuszy Concordia Versicherung i Vereinigte Hagelversicherung.  Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i organy ds. konkurencji. Przejęcie polskich spółek Concordii znacząco wzmocni obecność Generali w Polsce.

 

Cytując Andrea Simoncelli, Prezesa Generali Polska, Cieszymy się z rozszerzenia działalności w Polsce. Przejęcie to da klientom Concordii dostęp do pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych. Przejęcie Concordii umożliwi nam zbalansowanie naszego portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozakomunikacyjnych oraz zdywersyfikowanie kanałów sprzedaży i obecności w regionach. Dzięki temu przejęciu rozszerzymy portfolio naszych produktów, wchodząc na rynek ubezpieczeń upraw rolnych. Rolnictwo jest ważnym elementem polskiej gospodarki i chcemy je wspierać. Przejęcie Concordii wzmocni także naszą obecność w zachodniej Polsce i zapewni nam nowe kanały  sprzedaży, m.in. poprzez banki spółdzielcze.

 

Mająca swoją siedzibę w Poznaniu, Concordia Polska ma 14 oddziałów i ponad 40 agencji oraz  współpracuje z ponad 2000 brokerów.  Concordia świadczy usługi ubezpieczeniowe w Polsce od 20 lat. Jest jednym z wiodących graczy w segmencie ubezpieczeń rolniczych, ma 330 000 klientów. Przypis składki Concordii w Polsce w 2017 roku wyniósł 120 mln euro.

 

Generali działa w Polsce od 1998 roku. Ma 1300 pracowników. Generali oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom detalicznym i korporacyjnym oraz ubezpieczenia na życie. Generali zajmuje 8. miejsce na polskim rynku z przypisem składki brutto w wysokości 550 mln euro i udziałem w rynku w wysokości 3,8% w 2017 roku.

 

 

Historia sukcesu w Europie Środkowej i Wschodniej będzie kontynuowana

 

Jak powiedział Luciano Cirinà, Te więcej niż obiecujące przejęcia oznaczają, że ​​nasz region będzie miał jeszcze większy wkład w ogólne wyniki Grupy.  Jesteśmy dumni z tego, że Austria, Europa Środkowo-Wschodnia i Rosja odpowiadają już prawie za 10% wartości przypisu Grupy i stanowią  ponad 15% łącznego wyniku operacyjnego. Jesteśmy przekonani, że będziemy kontynuować historię sukcesu Generali w tym regionie, wykorzystując jej organiczny wzrost i wybrane możliwości inwestycyjne.

Załączniki