14 kwietnia 2017

Ubezpieczenie turystyczne w Proama

Proama wdrożyła ubezpieczenia turystyczne, które zapewniają pomoc w każdym miejscu na świecie, przez całą dobę.

W ramach ubezpieczenia Proama obejmuje ochronę za zdarzenia powstałe podczas podróży zagranicznych, jak i krajowych, niezależnie od celu wyjazdu m. in. wypoczynek, praca, uprawianie sportów wysokiego ryzyka.
Okres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb osób podróżujących – od jednego dnia do roku).
- Klient sam wybiera zakres i sumę ubezpieczenia, dopasowując ją do swoich potrzeb – mówi Piotr Łoza, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych w Generali - Może wybrać nawet bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, np. koszty leczenia za granicą do 800 000 zł. Dla kosztów leczenia i usług assistance ustalane są odrębne sumy ubezpieczenia.

Koszty transportu do Polski pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – odrębna suma bez pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Ubezpieczenie turystyczne w Proama zapewnia szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych za granicą oraz możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych i video z lekarzem 24h na dobę.

Już w wariancie podstawowym zakres usług assistance ma bardzo szeroki zakres, m.in.: kierowca zastępczy, zastępstwo w podróży służbowej, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, organizacja kontynuacji leczenia na terenie Polski rozpoczętego podczas podróży zagranicznej.

W nagłych sytuacjach istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony o 24 godziny.