28 lipca 2015

Burze i wichury? Ubezpiecz dom, auto i firmę

W ostatnich dniach przez Polskę przechodzą wichury i burze, których efektem są pozrywane dachy, przywalone drzewami samochody, zniszczone sklepy, uszkodzone linie elektryczne. Poszkodowani liczą straty. W takiej sytuacji warto zastanowić się, czy posiadamy ubezpieczenie, które pomogłoby nam pokryć koszty tych zniszczeń.

W zależności od potrzeb powinniśmy pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia domu lub mieszkania, autocasco dla samochodu i ubezpieczyć majątek firmy.

Dom

Efekt dotychczasowych burz to setki zniszczonych budynków, w tym wiele mieszkalnych. Wiele z nich nie było ubezpieczonych lub były ubezpieczone w zbyt małym zakresie, by wystarczyło na pokrycie pełnych kosztów poniesionych szkód.

Warto chronić to, co dla nas jest cenne i ubezpieczyć swój dom, świadomie dobierając odpowiedni zakres polisy. Zakres ubezpieczenia mieszkaniowego każde towarzystwo określa indywidualnie w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Może być określony w formie ryzyk nazwanych, co oznacza, że możemy liczyć na wypłatę odszkodowania tylko w wypadku, gdy zajdzie jedno ze zdarzeń jasno określonych w OWU lub w formule All Risk.

- W Proama Klient ma do wyboru dwa warianty ubezpieczenia:  Proama Dom i Proama Dom All Risk. W obydwu wariantach mogą modyfikować zakres oraz  sumy ubezpieczenia – wyjaśnia Dawid Piasecki, Dyrektor Sprzedaży Agencyjnej w Proama.

Proama Dom to wariant oparty na ryzykach nazwanych, w którym ochroną objęte są szkody powstałe wskutek 19 zdarzeń losowych m.in. zalania, pożaru huraganu, przepięcia i dewastacji. Natomiast w Proama Dom All Risk objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych, w tym oczywiście wskutek huraganu, zalania i przepięcia.

- Co ważne ubezpieczenie mieszkaniowe Proama obejmuje zakwaterowanie zastępcze w standardowym zakresie ochrony. W przypadku zajścia zdarzenia uniemożliwiającego zamieszkanie w domu lub lokalu, gdy czas ich przywrócenia do stanu zamieszkania przekracza 2 dni, Proama zorganizuje ubezpieczonemu i jego rodzinie zakwaterowanie zastępcze, pokryje także koszty z tym związane. Poszkodowani mogą liczyć na refundację aż do 30 dób hotelowych w wariancie Proama Dom i 90 w Proama Dom All Risk – dodaje Dawid Piasecki.

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Proama udzieli również natychmiastowej pomocy finansowej na zakup artykułów pierwszej potrzeby w wysokości do 5 tys. złotych, która jest wypłacana Klientowi w ciągu 24 godzin od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Posiadacze Assistance Domowego mogą liczyć również na pomoc Opiekuna Klienta, czyli osoby która będzie nadzorowała prace związane z odbudową zniszczonego  lub poważnie uszkodzonego domu lub mieszkania, tj. zamawianie materiałów budowlanych czy też nadzorowanie prac ekip remontowych oraz szereg dodatkowych serwisów, które mogą okazać się niezmiernie pomocne w momencie niespodziewanej tragedii. Są to dozór miejsca ubezpieczenia, transport i przechowanie ocalałego mienia, transport do lokalu zastępczego.

Auto

Chcąc zabezpieczyć się przed kosztami naprawy uszkodzonego przez wichury auta, należy zadbać o odpowiednie autocasco. Kupując autocasco warto wiedzieć, czy ubezpieczenie obejmuje takie zdarzenia, jak np. upadek drzewa na samochód podczas burzy, czy wybita szyba przez gałąź podczas wichury a kiedy nie.

Nie każde ubezpieczenie autocasco pokrywa konsekwencje powyższych zagrożeń. Autocasco to również ubezpieczenie dobrowolnego, którego zakres określony jest w OWU. Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).

- Coraz większa liczba firm oferuje ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (tzw. All Risk), jak np. Proama. W przypadku tego typu polisy zakład ubezpieczeń odpowiada za następstwa wszystkich zdarzeń, nawet tych, których nie udało się wcześniej przewidzieć i zdefiniować – tłumaczy Łukasz Kuryłowicz, kierownik ds. produktów komunikacyjnych w Proama.

W obydwu wariantach ubezpieczenia: opartych o tzw, ryzyka nazwane, czy All Risk, warto zapoznać się również z katalogiem wyłączeń - czyli w spisie sytuacji, w których zakład ubezpieczeń ma prawo nie przyjąć odpowiedzialności. Przykładem wyłączenia jest spowodowanie szkody po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających a także kontynuowanie jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika, np. w czasie wystąpienia deszczu nawalnego.

- Żadna polisa nie zastąpi zdrowego rozsądku właścicieli pojazdów. Proste nawyki, takie jak zwrócenie uwagi na otoczenia miejsca, w którym zostawiamy swoje auto i uruchomienie wyobraźni, ograniczy możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Najczęściej wietrzna pogoda skutkuje powalonymi drzewami lub opadającymi rynnami od ścian budynków – dodaje Kuryłowicz.

Firma

Wśród zniszczonych podczas ostatnich burz budynków są również te należące do małych i średnich firm. Ubezpieczenie Proama dla firm zostało tak zaprojektowane, aby zagwarantować przedsiębiorcom kompleksową ochronę ich majątku. Zakres ubezpieczenia all-risk, czyli od wszelkich zdarzeń losowych, zapewnia ochronę m. in. od pożarów, zalań huraganów, itp. Pakiet umożliwia również ubezpieczenie budynków/lokali stanowiących własność osób fizycznych, które wynajęły swój budynek lub lokal na działalność gospodarczą oraz ubezpieczenie budynków/lokali będących w trakcie budowy.