02 marca 2015

Pakiety ekspresowe dla domów

Po sukcesie pakietów ekspresowych dla mieszkań, Proama dodała możliwość ubezpieczenia przez agenta, bez pytań taryfikacyjnych, także domów mieszkalnych. Ubezpieczenie to jest dostępne w sieci multiagencyjnej, współpracującej z Proama.

Pakiety ekspresowe to gotowe pakiety ubezpieczeń mieszkaniowych o stałym zakresie, stałej sumie ubezpieczenia i cenie. Klient wybiera jeden z 3 pakietów za cenę 75, 100 lub 150 zł. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem aż 22 ryzyka, w tym m. in. zalanie, przepięcie, pożar oraz kradzież z włamaniem. W skład każdego pakietu wchodzi: ochrona ruchomości domowych i elementów stałych, OC związana z użytkowaniem nieruchomości, OC w życiu prywatnym PLUS oraz zakwaterowanie zastępcze w razie szkody.

Przy wyborze najdroższego pakietu - za 150 zł - Klient może również otrzymać dodatkowe 10% zniżki na zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu.

Poza pakietami ekspresowymi Proama oferuje również warianty ubezpieczenia, w których można dopasować indywidualnie zakres ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Wówczas ubezpieczając ruchomości domowe klient wybiera również sposób wyceny odszkodowania pomiędzy wyceną według wartości odtworzeniowej (nowej) bądź wartości rzeczywistej.

- Wybranie wartości odtworzeniowej (nowej) zapewnia w razie szkody wypłatę odszkodowania równego pełnej wartości utraconych ruchomości, bez względu na ich wiek i stopień zużycia – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.