27 stycznia 2015

Proama: zakwaterowanie zastępcze w standardzie

Takie wydarzenia, jak wczorajszy wybuch gazu w warszawskiej kamienicy, uświadamiają nam, jak ważnym elementem jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia mieszkaniowego, zapewniającego nie tylko podstawową ochronę, ale również dodatkowe świadczenia, takie jak: zakwaterowanie zastępcze, transport i przechowywanie ocalałego mienia, czy pomoc finansowa na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

Ubezpieczając mieszkanie często nie zastanawiamy się nad zakresem ochrony. Wybieramy zakres, którego wymaga bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego lub co roku „automatycznie” przedłużamy umowę, a już dawno zapomnieliśmy, co obejmuje nasze ubezpieczenie.

Dopiero, jeżeli dotknie nas lub naszych znajomych takie wydarzenie, jak wczorajszy wybuch gazu w warszawskiej kamienicy, uświadamiamy sobie, że w takiej sytuacji dobrze byłoby mieć zapewnione zakwaterowanie zastępcze oraz transport i przechowywanie ocalałych przedmiotów. Te elementy możemy sobie zagwarantować, posiadając ubezpieczenie mieszkaniowe i Assistance Domowe w Proama.

- W przypadku zdarzenia, uniemożliwiającego zamieszkanie w domu lub lokalu, gdy czas ich przywrócenia do stanu zamieszkania przekracza 4 dni, w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego zorganizujemy ubezpieczonemu i jego rodzinie pobyt w hotelu i pokryjemy koszty z tym związane. W standardowym zakresie ochrony poszkodowani mogą liczyć na refundację aż do 5 dób hotelowych, a Ci, którzy posiadają Assistance Domowe, nawet do 30 dni – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

W takiej sytuacji możemy również utracić wszystkie dokumenty i karty bankowe, co sprawi, że możemy mieć utrudniony dostęp do pieniędzy znajdujących się w banku, gdy pozostaniemy bez dachu nad głową i odzieży na zmianę.

- W ramach Assistance Domowego w ciągu 24 godzin od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacamy jednorazową pomoc finansową w wysokości do 2 tys. złotych, która pozwoli pokryć zakup niezbędnej odzieży, czy innych przedmiotów – dodaje Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w Proama.

Posiadacze Assistance Domowego mogą liczyć również na pomoc Opiekuna Klienta, czyli osoby która będzie nadzorowała prace związane z odbudową zniszczonego lub poważnie uszkodzonego domu lub mieszkania, tj. zamawianie materiałów budowlanych czy też nadzorowanie prac ekip remontowych.

Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama dostępne jest w dwóch wariantach: Proama Dom i Proama Dom Premium. W standardowym zakresie ochrony obejmuje również np. odpowiedzialność cywilną za szkody związane z użytkowaniem nieruchomości oraz ryzyko przepięcia i dewastacji. Klient, może także liczyć na dodatkowe świadczenia tj. pokrycie kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwania przyczyny szkody.

Pod koniec grudnia poprzedniego roku Proama wdrożyła w sieci multiagencyjnej pakiety ekspresowe. Oferta ta, skierowana do posiadaczy lokali mieszkalnych, obejmuje wszystkie najczęstsze szkody, czyli: zalanie, przepięcie, pożar, wybuch gazu oraz kradzież z włamaniem. Pakiety ekspresowe charakteryzują się stały zakresem i ceną – Klient wybiera jeden z 3 dostępny pakietów za cenę 75, 100 lub 150 zł. W skład każdego z trzech pakietów ekspresowych wchodzą ochrona ruchomości domowych, elementów stałych, OC związana z użytkowaniem nieruchomości, OC w życiu prywatnym PLUS, ubezpieczenie piwnicy oraz wspominane wcześniej zakwaterowanie zastępcze w razie szkody. Przy wyborze najdroższego z nich Klient może również otrzymać dodatkowe 10% zniżki na zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC swojego samochodu.