20 stycznia 2015

Popularne ubezpieczenia mieszkaniowe w Proama

W 2014 roku Proama odnotowała 2,5 krotny wzrost miesięcznej sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych. Ubezpieczenia Proama Dom i Proama Dom Premium są sprzedawane poprzez sieć multiagencyjną, Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta pod numerem telefonu 815 815 815 i stronę www.proama.pl.

Proama wprowadziła ubezpieczenia mieszkaniowe w drugiej połowie 2013 roku. Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania produktu na rynku.

- Od samego początku obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania ubezpieczeniami mieszkaniowymi Proama. Z miesiąca na miesiąc wzrost sprzedaży wynosi średnio 8% – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

W minionym roku klienci najczęściej wybierali Proama Dom Premium, która daje szeroki zakres ochrony na wypadek 22 zdarzeń losowych, wśród których znajdują się m.in. ryzyko pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem i rabunku (w odniesieniu do elementów stałych i ruchomości domowych), oferowane w standardzie ryzyka przepięcia i dewastacji oraz odpowiedzialność cywilna za szkody związane z użytkowaniem nieruchomości.

- Oprócz wypłaty odszkodowania, Proama zwraca również poniesione koszty akcji ratowniczej, naprawy uszkodzonych zabezpieczeń mienia jak też koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody – mówi Damian Zieliński.

Pod koniec grudnia 2014 Proama wdrożyła w sieci multiagencyjnej pakiety ekspresowe. Oferta ta, skierowana do posiadaczy lokali mieszkalnych, obejmuje wszystkie najczęstsze szkody, czyli: zalanie, przepięcie, pożar oraz kradzież z włamaniem. Pakiety ekspresowe charakteryzują się stałym zakresem i ceną – Klient wybiera jeden z 3 dostępny pakietów ekspresowych za cenę 75, 100 lub 150 zł. W skład każdego z nich wchodzą: ochrona ruchomości domowych, elementów stałych, OC związana z użytkowaniem nieruchomości, OC w życiu prywatnym PLUS, ubezpieczenie piwnicy oraz zakwaterowanie zastępcze w razie szkody. Przy wyborze najdroższego -za 150 zł - Klient może również otrzymać dodatkowe 10% zniżki na zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC swojego samochodu.

Warte podkreślenie jest to, że produkty mieszkaniowe Proama pozwalają rozszerzyć ochronę dodatkowo o obiekty małej architektury, ogrodzenie lub budynek niemieszkalny.

- Z badań zrealizowanych na zlecenie Proama wynika, że osoby, które ubezpieczają swoje mieszkanie lub dom najbardziej obawiają się pożaru (75%), w drugiej kolejności kradzieży z włamaniem (47%), a w trzeciej zalania (42%) – dodaje Damian Zieliński.