14 listopada 2014

Proama Dom kupisz w 5 minut przez Internet

Proama wprowadziła na swojej stronie internetowej www.proama.pl możliwość wyliczenia składki i zakupu ubezpieczeń mieszkaniowych Proama Dom Premium.

Dotychczas ubezpieczenie mieszkaniowe Proama było dostępne u agenta oraz za pośrednictwem Osobistego Doradcy pod numerem telefonu 815 815 815.

Ubezpieczenia mieszkaniowe Proama pozwala elastycznie dopasować ofertę ubezpieczenia do potrzeb Klienta oraz rozszerzyć ochronę dodatkowo na obiekty małej architektury, ogrodzenie czy budynek niemieszkalny. Ubezpieczenie to daje szeroki zakres ochrony na wypadek 22 zdarzeń losowych, wśród których znajdują się m.in. ryzyko pożaru, zalania, oferowane w standardzie ryzyka przepięcia i dewastacji oraz odpowiedzialność cywilna za szkody związane z użytkowaniem nieruchomości, jak też ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku (w odniesieniu do elementów stałych i ruchomości domowych).

- Oprócz wypłaty odszkodowania, Proama zwraca również poniesione koszty akcji ratowniczej, naprawy uszkodzonych zabezpieczeń mienia jak też koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody. W uzasadnionych przypadkach Proama może również zorganizować i pokryć koszty zakwaterowania zastępczego dla Ubezpieczonego oraz jego najbliższych. – mówi Damian Zieliński, Kierownik ds. Ubezpieczeń Mieszkaniowych.

Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama jest dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości - mogą je nabyć także najemcy. W takiej sytuacji oferowane w pakiecie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem nieruchomości jest rozszerzone o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego w stosunku do wynajmującego za szkody w mieniu będącym przedmiotem umowy najmu ("OC najemcy").

- Przy zakupie ubezpieczenia mieszkaniowego Klient może również nabyć dodatkową ochronę, jak np. Assistance Domowe, dzięki któremu nabywa prawo skorzystania z unikatowych na rynku usług takich jak: zaliczka na artykuły pierwszej potrzeby (w wysokości 2 000 zł) lub też Opiekun Klienta w razie szkody, który m.in. może przejąć od Klienta brzemię nadzoru nad pracami związanymi z odbudową zniszczonej lub uszkodzonej nieruchomości. – dodaje Zieliński.

Wśród innych ubezpieczeń dodatkowych znajdują się: NNW, OC w życiu prywatnym, Ubezpieczenie Ochrony Płatności, Ubezpieczenie Pomocy Prawnej, Ubezpieczenie Na Wypadek Powodzi oraz Ubezpieczenie od Stłuczenia Przedmiotów Szklanych.

Warte podkreślenia jest także OC w życiu prywatnym PLUS, które obejmuje odpowiedzialność za szkody „wężykowe” (powstałe w wskutek pęknięcia, oderwania się lub odłączenia się wężyka) bez konieczności udowadniania winy sprawcy zalania.

Z myślą o Klientach finansujących swoje nieruchomości przy pomocy kredytu, Proama oferuje zarówno polisy roczne jak i trzyletnie. To drugie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie czasu niezbędnego na dopełnienie formalności związanych z cesją ubezpieczenia na bank kredytujący nieruchomość.

Posiadając ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama, można otrzymać dodatkowe 10% zniżki na zakup ubezpieczenia samochodu. Zniżka w OC przysługuje już, gdy składka za ubezpieczenie mieszkaniowe jest wyższa niż 150 zł, a w AC gdy jest wyższa niż 250 zł.