09 października 2014

Po likwidacji szkody klienci przedłużają umowę ubezpieczenia Proama Dom

Teaser Po likwidacji szkody klienci przedłużają umowę ubezpieczenia Proama Dom

Proama, która ubezpieczenia mieszkaniowe sprzedaje od roku, pomogła już sześciuset poszkodowanym. Jest to dobry moment, by powiedzieć jak wygląda proces likwidacji szkody oraz jak oceniają go agenci.

Proces likwidacji szkody mieszkaniowej zaczyna się od telefonicznego zgłoszenia zdarzenia do Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta Proama w Lublinie. Po zakończeniu etapu rejestracji sprawa trafia do analizy rzeczoznawców. Na tym etapie procesu likwidacji Proama współpracuje z firmą Mentax.pl, która prowadzi działalność na polskim rynku od 2005 roku, a w ciągu ostatnich 10 lat wykonała ponad 35 tys. kosztorysów prac remontowo-budowlanych.

W tej początkowej fazie jest podejmowana decyzja o sposobie likwidacji: w formie pełnej lub uproszczonej.

- Dbając o szybkość wypłaty dla naszych klientów, o ile tylko szkoda spełnia wszystkie warunki, m.in. jej wartość nie przekracza 2 tys. zł, decydujemy się na szybszą ścieżkę. W ten sposób likwidujemy już ponad 30% wszystkich szkód mieszkaniowych.– wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama..

- Uproszczona likwidacja szkód jest korzystna dla klienta, gdyż znacznie skraca czas całego procesu i wymaga od niego jedynie telefonicznego opisu szkody i - o ile zostanie to uznane za konieczne - przesłania zdjęć uszkodzonego mienia - zaznacza Elżbieta Wrona, Agentka współpracująca z Biurem Ubezpieczeń Jarosław Grabda. – To rozwiązanie zyskało dobrą opinię wśród moich klientów.

W przypadku pełnej likwidacji kolejnym etapem jest przeprowadzenie oględzin uszkodzonego mienia w celu ustalenia rozmiarów szkody. Tu również kluczowy jest czas.

- Dążymy do tego, by 90% kosztorysów rzeczoznawcy po oględzinach zostało przygotowane w ciągu trzech dni roboczych. Monitorujemy, czy ta zasada jest realizowana – dodaje Damian Zieliński.

- W przypadku szkód, które miały miejsce u moich klientów, likwidator pojawił się w ciągu 3-4 dni od zgłoszenia i bez problemu dostosował się do wolnego czasu jakim dysponował klient – podkreśla Agnieszka Ihnatowicz, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Finansowe AGAWA Stanisław Barnaś.

Równolegle do procesu oględzin mienia przebiega kompletowanie dokumentacji. Zakres niezbędnych dokumentów zależy od rodzaju szkody i może obejmować takie pozycje jak:

  • akt notarialny,
  • potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora czy zarządcę budynku,
  • opis okoliczności powstania szkody przez sprawcę,
  • lub potwierdzenie zgłoszenia kradzieży z włamaniem lub rabunku na policji.

Po zebraniu kompletu dokumentów i oszacowaniu wartości szkody pozostaje jedynie podjęcie decyzji czy okoliczności zdarzenia mieszczą się w ramach zakresu ochrony ubezpieczenia mieszkaniowego. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, następuje wypłata odszkodowania.

- Moi klienci po likwidacji szkody w Proama są na tyle zadowoleni, że chcą się tam ubezpieczać również w kolejnym roku - dodaje Agnieszka Ihnatowicz.

Ubezpieczenia mieszkaniowe Proama dostępne są w dwóch wariantach: Proama Dom i Proama Dom Premium. W standardowym zakresie ochrony obejmują również np. odpowiedzialność cywilną za szkody związane z użytkowaniem nieruchomości oraz ryzyko dewastacji. Klient może także liczyć na dodatkowe świadczenia tj. zakwaterowanie zastępcze, pokrycie kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwania przyczyny szkody. Posiadając ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama może także otrzymać dodatkowe 10% zniżki na zakup ubezpieczenia samochodu. Zniżka w OC przysługuje już, gdy składka za ubezpieczenie mieszkaniowe jest wyższa niż 150 zł, a w AC gdy jest wyższa niż 250 zł.