16 września 2014

Rowerzysta, rodzina, 55+ to nowe pakiety NNW w Proama

Proama rozszerza swoją ofertę o ubezpieczenia osobowe, w formie czterech niezależnych Pakietów: Standard, Rowerzysta, Rodzina, 55+, proponowane Klientom o różnych potrzebach, wieku i stylu życia. Pakiety są dostępne niezależnie od innych posiadanych w Proama produktów.

NNW wzbogacone o assistance

Dla osób, które potrzebują ochrony w podstawowym zakresie został stworzony Pakiet Standard, w ramach którego za rozsądną składkę, już od 74 zł rocznie, Ubezpieczony chroniony jest na wypadek śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ponadto, jeśli Ubezpieczony zginie w następstwie wypadku lotniczego przebywając na pokładzie licencjonowanych linii lotniczych jako pasażer, Proama wypłaci osobom uprawnionym dodatkowe świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia na wypadek śmierci. Pakiet ten został wzbogacony o szereg przydatnych usług assistance, takich jak: opieka nad dziećmi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego, wizyta lekarza i fizjoterapeuty, czy usługa concierge.

OC rowerzysty w pakiecie

- Z myślą o osobach lubiących jeździć na rowerze zaprojektowaliśmy specjalny Pakiet Rowerzysta. Chroni on przed skutkami nieszczęśliwych wypadków w postaci uszczerbku na zdrowiu czy śmierci, które mogą wydarzyć się zarówno podczas jazdy rowerem, jak i w innych sytuacjach w życiu codziennym. W ramach pakietu Klient otrzymuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w związku z używaniem roweru. Jest ono przydatne np. w razie wjechania rowerem w bok czyjegoś auta lub przypadkowego potrącenia przechodnia – wyjaśnia Karolina Karwatka, kierownik ds. nowych produktów.

Dodatkowo Pakiet zawiera usługi assistance, pozwalające np. zorganizować serwis dla roweru uszkodzonego w wyniku wypadku, czy też skorzystać w wizyty lekarza, pielęgniarki lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

Kompleksowa ochrona rodziny

Dla osób, które cenią kompleksową ochronę siebie i najbliższych im osób powstał Pakiet Rodzina, z bardzo szerokim zakresem ubezpieczenia. Klient poza ochroną na wypadek śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzymuje również ubezpieczenie trwałej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, a także Assistance Rodzinny z bogatym zakresem usług, takich jak: korepetycje dla dziecka, nadzór nad małoletnim dzieckiem, pomoc domowa, serwis concierge, czy też usługi informacyjne. Dodatkowym atutem tego Pakietu jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, z sumą gwarancyjną do 100 000 zł i zakresem terytorialnym rozszerzonym o państwa europejskie.

- W Pakiecie tym Klient otrzymuje również ubezpieczenie dostosowania do życia w niepełnosprawności, czyli pokrycia nakładów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z koniecznością adaptacji mieszkania lub samochodu do nowej sytuacji życiowej, związanej z utratą sprawności fizycznej. Zwracamy również koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego – wylicza Karolina Karwatka.

Dla aktywnych 55+

Proama uwzględniła również potrzeby osób w wieku powyżej 55 lat. Pakiet 55+ jest to ubezpieczenie dla osób aktywnych i ceniących sobie ochronę w razie nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadek czy kradzież. Za rozsądną cenę – już od 88 zł rocznie - Klient otrzymuje ubezpieczenie dostosowania do życia w niepełnosprawności, a także wsparcie finansowe dla siebie i najbliższych w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

- Dodatkowym atutem tego pakietu jest ubezpieczenie Bezpieczna Torebka, które zapewnia ochronę w razie kradzieży przedmiotów osobistych, a także szeroki zakres specjalnie dopasowanych usług w ramach assistance m.in. opieka nad zwierzętami domowymi w razie hospitalizacji ubezpieczonego, pomoc domowa, wizyta lekarza, czy też dostarczenie leków – informuje K. Karwatka.

Ochrona całą dobę

Wszystkie pakiety zapewniają ochronę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy przez 24 godziny na dobę. W ramach każdego z nich można ubezpieczyć również swojego współmałżonka lub partnera, a w pakietach: Standard, Rowerzysta i Rodzina można objąć ochroną również dzieci.

Wszystkie można kupić za pośrednictwem Osobistego Doradcy w Ogólnopolskim Oddziale Obsługi Klienta, dzwoniąc pod nr 815 815 815. Szczegółowe informacje o pakietach można uzyskać na stronie www.proama.pl.