03 lutego 2014

Gwiazda Jakości Obsługi dla Proama

Proama uzyskała tytuł „Gwiazda Jakości Obsługi 2014” w VII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi. Ogólnopolskie badanie prowadzone jest we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Polski Program Jakość Obsługi realizowany jest od 2008 roku. Gwiazda Jakości Obsługi przyznawana jest firmom wysoko ocenianym przez konsumentów.

Proces certyfikacji do Gwiazd w tegorocznej edycji składał się z czterech etapów. Na podstawie ocen konsumentów, dokonywanych na multiplatformie (konsumenci przez cały rok ocenili przeszło 42 tys. firm z 200 branż) na portalu jakoscobslugi.pl, wyłoniono marki charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem jakości obsługi lub odpowiednio dużą próbą ilościową, które zakwalifikowały się do drugiego etapu badania. Nominowane marki były sprawdzane w badaniu CAWI, na próbie 15 tys. respondentów. Oprócz oceny jakości obsługi, dla każdej marki badano także prawdopodobieństwo rekomendacji marki na 2014 rok (wskaźnik NPS) oraz poziom lojalności klientów. Firmy, które uzyskały najwyższe oceny konsumentów na multiplatformie i w badaniu CAWI oraz wyróżniły się na tle średnich wyników w swojej branży, otrzymały tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2014.

Zdaniem respondentów, Gwiazda Jakości Obsługi to firma, która stosuje przyjazne procedury, jest rekomendowana przez innych klientów i godna zaufania.

Statuetki Gwiazd Jakości Obsługi zostały wręczone w piątek 31 stycznia 2013 roku podczas uroczystej Gala w Business Centre Club. Proama otrzymałam nagrodę w kategorii ubezpieczenia.