16 grudnia 2013

Proama w czołówce rankingu Gazety Bankowej

Najkrótszy średni czas między decyzją o przyznaniu świadczenia a faktyczną wypłatą świadczenia i najkrótszy średni czas wypłaty świadczenia od przyjęcia zgłoszenia do wydania decyzji o wypłacie – to tylko wybrane kategorie rankingi Gazety Bankowej, w których Proama zajęła I miejsce.

W grudniowym numerze Gazeta Bankowa opublikowała wyniki rankingu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa”. W rankingu wzięły udział 33 firmy ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele konkurowali w 3 grupach: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia majątkowe pozostałe.

Proama w ogólnej punktacji zajęła 5 miejsce w rankingu ubezpieczeń komunikacyjnych. Natomiast I miejsce zajęła aż w czterech szczegółowych kategoriach, dotyczących likwidacji szkód, czyli:

  • najkrótszy średni czas wypłaty świadczenia od przyjęcia zgłoszenia do wydania decyzji o wypłacie;
  • najkrótszy średni czas między decyzją o przyznaniu świadczenia a faktyczną wypłatą świadczenia;
  • najwyższy wolumen składki przypadający na 1 skargę do Rzecznika Ubezpieczonych;
  • najmniej wszystkich spraw sądowych.

Obecnie w Proama jest likwidowanych miesięcznie 3000 szkód.

- Wiemy, że każda szkoda jest dla Klienta stresem. Poza aspektem finansowym jest to dla Niego znalezienie się w trudnej, nieznanej wcześniej sytuacji życiowej. Często oznacza to utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Oczekuje wsparcia, pomocy i pokierowania działaniem tak, aby najszybciej jak to możliwe odzyskać spokój, poczucie bezpieczeństwa i rekompensatę wynikającą z poniesionej szkody – wyjaśnia Joanna Wójcik, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Proama.- Dla Proama priorytetem jest zadowolenie Klientów. Specjaliści w Departamencie Likwidacji Szkód są nie tylko likwidatorami szkód, ale przede wszystkim doradcami.

Gazeta Bankowa zorganizowała konkurs Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa już po raz czwarty. Partnerem merytorycznym rankingu jest PWC, a patronem – Rzecznik Ubezpieczonych.