21 lutego 2013

Casco w Proama nagrodzone

Ubezpieczenie Autocasco w Proama zostało uznane za Najlepszy Produkt Ubezpieczeniowy w konkursie Polish Insurance Awards 2012. Jury konkursu doceniło możliwość wyboru sposobu likwidacji szkód już na etapie zakupu polisy.

- Tworząc autocasco w Proama zastanawialiśmy się, jakiej oferty sami poszukujemy na rynku - jaki produkt ja sam chciałbym kupić. W ten sposób powstał m.in. pomysł na trzy warianty autocasco, różniące się między sobą m.in. sposobem likwidacji szkody – mówi Krzysztof Wanatowicz, Dyrektor ds. Produktów Ubezpieczeniowych w Proama.

Członkowie jury konkursu w uzasadnieniu do nagrody napisali, że docenili Proama „za wprowadzanie transparentności w obszar, który bywa źródłem nieporozumień pomiędzy klientami a towarzystwem ubezpieczeniowym. Oddanie klientowi możliwości wyboru jakimi częściami chce mieć naprawiony samochód nie tylko ogranicza nieporozumienia, ale i buduje świadomość ubezpieczeniową klientów.”

Autocasco w Proama dostępne jest w trzech wariantach: ASO, Komfortowym oraz Optymalnym, różniącymi się przede wszystkim sposobem likwidacji ewentualnej szkody ale i innymi dodatkowymi świadczeniami.

W najbardziej rozbudowanym wariancie Autocasco ASO, klient ma wybór pomiędzy likwidacją szkody w wybranym przez siebie dowolnym warsztacie, w tym w  Autoryzowanym Serwisie Obsługi, lub na podstawie wyceny Proama, z uwzględnieniem kosztów nowych oryginalnych części zamiennych, bez zastosowania amortyzacji. Autocasco Komfortowy umożliwia likwidację szkody, bez uwzględnienia ich zużycia, w warsztacie innym niż ASO, a także na podstawie wyceny Proama, z zastosowaniem części zamiennych, tej samej jakości co materiały stosowane przez producenta pojazdu. Natomiast wariant Optymalny pozwala na likwidację wyłącznie na podstawie wyceny Proama, gdzie klient otrzymuje gotówkę na pokrycie kosztów naprawy.

- Zadaliśmy sobie pytanie, czy kilkuletni samochód wymaga napraw w autoryzowanej stacji obsługi i czy klient rzeczywiście naprawia go w ASO? Dzięki temu stworzyliśmy zakres ochrony idealnie dopasowany do potrzeb klienta. Taki, aby klient nie przepłacał za usługi, z których nie będzie miał szansy skorzystać – dodaje Dyrektor Wanatowicz.

Wybierając wariant ASO lub Komfortowy klient dodatkowo może liczyć na odwiezienie auta pod wskazane miejsce, po zakończeniu prac naprawczych w warsztacie.

W momencie zawierania umowy, klient ma również możliwość wpływu na cenę ubezpieczenia, m.in. poprzez określenie akceptowanej przez siebie wysokości udziału w szkodzie - franszyzy redukcyjnej.

Autocasco w Proama oferowane jest w modelu all-risk, przez co ochroną objęte są wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyłączone w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, przy czym lista wyłączeń Proama uchodzi za krótką i przejrzystą co ma pozytywny wpływ na relacje z klientami. Dzięki temu klient zyskuje znacznie szerszy zakres ochrony, niż w tzw. modelu ryzyk nazwanych i ma możliwość otrzymania odszkodowania w najmniej przewidywalnych okolicznościach.

 

***

O Proama

 

Proama (www.proama.pl) to najszybciej rozwijająca się firma ubezpieczeniowa w Polsce, która w ciągu 11 miesięcy sprzedała ponad 250 tys. polis. Proama wyróżnia się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę oraz zniżkę bonus-malus w wysokości 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców.  Produkty ubezpieczyciela dostępne są poprzez Internet, telefon i u agentów. Proama oferuje ubezpieczenia OC i AC, obudowane w wachlarz produktów dodatkowych, takich jak: Super Assistance, NNW Komunikacyjne, NNW Domowe, Ochrona Prawna, czy Ubezpieczenie od Utraty Pracy.

Proama jest laureatem godła Laur Konsumenta – Odkrycie 2012, jako marka „funkcjonująca na rynku od stosunkowo niedługiego czasu, ale już zdobywająca serca klientów” oraz Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, Efektywność. Strona internetowa www.proama.pl została wyróżniona certyfikatem Użyteczna Strona. Jednocześnie – według organizatorów badania - wśród wszystkich stron badanych dotychczas przez audytorów programu w Polsce, uzyskała rekordowy (najwyższy) rezultat – aż 95%!