21 grudnia 2011

PROAMA – profesjonaliści z doświadczeniem w ubezpieczeniach

Teaser PROAMA – profesjonaliści z doświadczeniem w ubezpieczeniach

Proama – to marka, pod którą będzie działała w Polsce europejska firma ubezpieczeniowa Groupama. Ubezpieczyciel zamierza rozpocząć od sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Systematycznie będą wdrażane kolejne produkty majątkowe. Proama będzie stosowała w kontaktach z klientami wiele kanałów: internet, telefon oraz multiagencje. Firma zamierza również wykorzystać w Polsce swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie bancassurance. Obecnie rozpoczyna się drugi etap rekrutacji agentów i specjalistów, w którym nowatorskie jest zastosowanie spotów telewizyjnych.

            Nazwa PROAMA odzwierciedla podstawowe wartości firmy - wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach oraz profesjonalizm. Drugi człon nazwy „-AMA” nawiązuje do historii ubezpieczyciela, która sięga 1900 roku, kiedy została założona francuska firma o nazwie Assurances Mutuelles Agricoles (AMA). W pierwszych latach działalności AMA skupiała się przede wszystkim na ubezpieczeniach od ryzyka, związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Z czasem rozrosła się, zmieniła nazwę na Groupama i rozszerzyła zakres swoich usług na wszystkie obszary związane z ochroną ubezpieczeniową, stając się profesjonalistą w dziedzinie ubezpieczeń, na co wskazuje pierwszy człon marki „PRO-”.

            - Wartości marki zawarte są nie tylko w warstwie słownej, ale również w kolorystyce znaku, w którym znajdziemy zarówno profesjonalny granat, nawiązujący do kolorystyki kategorii w Polsce, jak również odnoszące się do współczesnej kolorystyki Groupama – zielony i pomarańczowy – tłumaczy Łukasz Jadachowski, szef marketingu PROAMA. – Natomiast kształt samego logo – skrzydło - symbolizuje ochronę.

            Profesjonalizm firmy będzie widoczny nie tylko w nazwie, ale również w doborze pracowników. PROAMA zatrudnia już ponad 100 osób. Obecnie rozpoczyna się drugi etap rekrutacji agentów ubezpieczeniowych, doradców i specjalistów. PROAMA będzie publikowała ogłoszenia rekrutacyjne w prasie oraz – co jest nowatorskie - w telewizji. Celem kampanii jest bowiem nie tylko rekrutacja, ale również promocja nazwy i wizerunku firmy jako zespołu specjalistów.

            - Chcemy dotrzeć z komunikatem do szerokiego grona odbiorców, dlatego zdecydowaliśmy się na telewizję – mówi Robert Sokołowski, Dyrektor Generalny Proama.

 

Na potrzeby rekrutacji został stworzony specjalny portal www.proama.pl, przez który będą składać aplikacje zainteresowani kandydaci. W tym miejscu będą mogli również zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi informacjami o firmie, jak również o przebiegu procesu rekrutacji. Liczymy, że dzięki temu będziemy mogli zaproponować pracę i współpracę najlepszym.

            By dołączyć do grona profesjonalistów Proama, trzeba przejść wieloetapowy proces rekrutacji oraz 200 godzin szkoleń.  Złożenie aplikacji na stronie internetowej jest jego pierwszym etapem.  Każdy nadesłany kwestionariusz będzie przeanalizowany pod kątem zgodności z ofertą przez wykwalifikowany i doświadczony zespół rekruterów. Kolejne etapy to spotkanie z działem  personalnym oraz sesja testów kompetencyjnych. Jeżeli wypadną pomyślnie, kandydata czeka spotkanie z przyszłym bezpośrednim przełożonym, a następnie z Dyrektorem Pionu. Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów rekrutacji, wybranej osobie zostanie przedstawiona oferta pracy, definiująca warunki zatrudnienia.

Taki proces rekrutacji jest wynikiem przyjętego wielokanałowego modelu sprzedaży.

- Mimo dynamicznego rozwoju, ubezpieczenia sprzedawane w kanale direct stanowią tylko 5 % rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – wyjaśnia Robert Sokołowski. – Klienci nadal w większości kupują u agentów lub  w oddziale, dlatego będziemy kontaktować się z klientami przez internet, telefon i  agentów ubezpieczeniowych. Chcemy również wykorzystać bogate doświadczenie naszej spółki na rynku bancassurace.

Dostosowanie do lokalnych rynków jest strategią wypracowaną przez Groupama przez lata ekspansji międzynarodowej. Polska jest 15 krajem, w którym spółka zamierza rozpocząć swoją działalność. Charakterystyczny dla naszego rynku jest również wysoki udział ubezpieczeń samochodowych w produktach majątkowych, stąd PROAMA rozpocznie działalność właśnie od OC i AC.

- Biznes ubezpieczeniowy wymaga skali, a w Polsce ubezpieczenia komunikacyjne stanowią prawie 60% ubezpieczeń majątkowych, dlatego od nich zaczynamy – tłumaczy Robert Sokołowski.

 

***

PROAMA to marka handlowa Groupama SA Oddział w Polsce. Groupama to ubezpieczyciel z ponad 100-letnią tradycją, który oferuje 16 mln klientów pełen wachlarz produktów ubezpieczeniowych oraz zatrudnia 38,5 tys. pracowników na świecie. W 2010 roku przychody grupy wyniosły 17,6 mld EURO, a zysk netto 398 mln EURO.

Groupama działa w 14 krajach Europy i Azji: Bułgaria, Chiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Tunezja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, a obecnie przygotowuje się do wejścia na 15, polski rynek. W Polsce będzie działa w formie oddziału francuskiej spółki, pod marką PROAMA.

Szczególnie intensywna ekspansja międzynarodowa Groupama trwa od 2005 roku i polega na przejmowaniu spółek w kolejnych krajach lub uruchamianiu zagranicznych oddziałów. Pozwoliło to ubezpieczycielowi podwoić przychody z działalności międzynarodowej – od roku 2005 do 2010 wzrosły z około 2 do 4 mld euro i stanowią już 25% przychodów całej grupy. We Francji, skąd wywodzi się Groupama, ubezpieczyciel zajmuje pierwsze miejsce wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, a także jest liderem w ubezpieczeniach rolniczych, dla samorządów lokalnych, indywidualnych zdrowotnych, ochrony prawnej oraz w ubezpieczeniach w razie wypadku przy pracy.

 

Załączniki